Firebase Messaging × FlutterでiOSの実機デバックでプッシュ通知が来ない問題。

プログラミング

前提、現象

  • トークンは取れているが、iOSの実機デバックでプッシュ通知が来ない。
    (Release環境だとできる。。)
  • https://pub.dev/packages/firebase_messaging の手順通りしている。
  • POSTすると、{"error":"NotRegistered"} が返ってくる
  • バージョンは以下の通り
$ flutter --version
Flutter 1.22.2 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision 84f3d28555 (11 days ago) • 2020-10-15 16:26:19 -0700
Engine • revision b8752bbfff
Tools • Dart 2.10.2
firebase_core: ^0.5.0
firebase_messaging: ^7.0.3

修正方法

  • info.plistを修正する必要がある
## 変更前
<key>FirebaseAppDelegateProxyEnabled</key>
<false/>

## 変更後
<key>FirebaseAppDelegateProxyEnabled</key>
<string>0</string>

備考

  • https://github.com/FirebaseExtended/flutterfire/issues/1041#issuecomment-551431409